Umieszczenie na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl zapytania ofertowego pod numerem 89/19/07/2017

W ramach projektu pt. POGŁĘBIENIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW, ZWIĘKSZENIE ROZPOZNAWALNOŚCI I POPRAWA WIZERUNKU PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH JAK OWOCE JABŁONI DOMOWEJ ORAZ PRODUKTÓW WYTWARZANYCH METODAMI TRADYCYJNYMI JAK ŚWIEŻY SOK MARCHWIOWO-SELEROWY CYMES Z POJEZIERZA WAŁECKIEGO, ŚWIEŻY SOK MARCHWIOWY CYMES Z POJEZIERZA WAŁECKIEGO, JAK RÓWNIEŻ PROMOCJA SYSTEMU JAKOŚCI PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH ORAZ SYSTEMU “JAKOŚĆ TRADYCJA” realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020