Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów ( świeży sok marchwiowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego , świeży sok marchwiowo-selerowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok jabłkowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego , jabłko) oraz upowszechnianie wiedzy o tych produktach i systemach jakości, w ramach których te produkty zostały wytworzone ( system Jakości Tradycja oraz system rolnictwa ekologicznego )  ” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.