Opracowanie technologii przedłużania przydatności do spożycia świeżo tłoczonego soku marchwiowego.

Opracowanie technologii przedłużania przydatności do spożycia świeżo tłoczonego soku marchwiowego.”VICTORIA CYMES” Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie technologii przedłużania przydatności do spożycia świeżo tłoczonego soku marchwiowego.”

Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjnego i badawczego firmy Beneficjenta “VICTORIA CYMES” Sp. z o.o. dzięki współpracy z jednostkami naukowymi, wskutek czego powstanie innowacyjna technologia obróbki świeżego soku marchwiowego, pozwalająca na przedłużenie jego przydatności do spożycia (innowacja procesowa). Wdrożenie ww. technologii pozwoli Beneficjentowi na zaoferowanie znacznie ulepszonego produktu przy zachowaniu wszystkich jego cennych właściwości fizykochemicznych, bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym dla konsumenta.

Najważniejszymi rezultatami projektu będą zatem:

-Liczba wprowadzonych innowacji procesowych (szt.) – 1

-Liczba wprowadzonych innowacji (szt.) – 1

Dzięki rezultatom projektu Beneficjent zwiększy swój potencjał innowacyjny i badawczy, konkurencyjność na rynku usług spożywczych, ograniczy koszty (zmniejszenie udziału produktów bardzo szybko psujących się), spełni potrzeby i oczekiwania klientów i zwiększy przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wartość projektu: 397 108,94 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 274 424,88 PLN