Projekty Unijne

Projekty Unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów ( świeży sok marchwiowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego , świeży sok marchwiowo-selerowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok jabłkowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego , jabłko) oraz upowszechnianie wiedzy o tych produktach i systemach jakości, w ramach których te produkty zostały wytworzone ( system Jakości Tradycja oraz system rolnictwa ekologicznego )  ” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opracowanie technologii przedłużania przydatności do spożycia świeżo tłoczonego soku marchwiowego.”VICTORIA CYMES” Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie technologii przedłużania przydatności do spożycia świeżo tłoczonego soku marchwiowego.”

Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjnego i badawczego firmy Beneficjenta “VICTORIA CYMES” Sp. z o.o. dzięki współpracy z jednostkami naukowymi, wskutek czego powstanie innowacyjna technologia obróbki świeżego soku marchwiowego, pozwalająca na przedłużenie jego przydatności do spożycia (innowacja procesowa). Wdrożenie ww. technologii pozwoli Beneficjentowi na zaoferowanie znacznie ulepszonego produktu przy zachowaniu wszystkich jego cennych właściwości fizykochemicznych, bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym dla konsumenta.

Najważniejszymi rezultatami projektu będą zatem:

-Liczba wprowadzonych innowacji procesowych (szt.) – 1

-Liczba wprowadzonych innowacji (szt.) – 1

Dzięki rezultatom projektu Beneficjent zwiększy swój potencjał innowacyjny i badawczy, konkurencyjność na rynku usług spożywczych, ograniczy koszty (zmniejszenie udziału produktów bardzo szybko psujących się), spełni potrzeby i oczekiwania klientów i zwiększy przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wartość projektu: 397 108,94 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 274 424,88 PLN

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROMOCJA PRODUKTÓW WYTWARZANYCH PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW (świeży sok marchwiowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok marchwiowo-selerowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, świeży sok jabłkowy Cymes z Pojezierza Wałeckiego, jabłko) ORAZ UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O TYCH PRODUKTACH I SYSTEMACH JAKOŚCI, W RAMACH KTÓRYCH TE PRODUKTY ZOSTAŁY WYTWORZONE (system Jakość Tradycja oraz system rolnictwa ekologicznego) realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. Zapytanie ofertowe Victoria Cymes- kompleksowe wykonanie kampanii reklamowej 10_09_2020
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3.  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  6. Wyniki postępowania ofertowego- kompleksowe wykonanie kampanii reklamowej
    1. Informacja o wyniku postępowania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja pn. „Uruchomienie produkcji i konfekcjonowania nowych soków owocowych i warzywnych z wykorzystaniem urządzeń przeciwdziałających zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja pn. „Uruchomienie produkcji i konfekcjonowania nowych soków owocowych i warzywnych z wykorzystaniem urządzeń przeciwdziałających zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej