Złoty medal 2012

Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich
na Międzynarodowych Targach
Gastronomii POLAGRA
GASTRO 2012 dla naturalnie
mętnego soku z czerwonych
buraków z serii SMAKI VICTORII.